Büromuz 2013 yılında kurulmuştur. Kurucu Avukat Arslan Bolat 2011 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olup 2012–2013 yılları arasında Donanma Askeri Mahkemesi’nde askeri hâkim olarak görev yapmıştır. Buradaki görevinden 2013 yılında ayrılan Arslan Bolat aynı yıl kendi ofisini kurmuş ardından aynı yıllarda Türk Patent Enstitüsü nezdinde marka ve patent vekili olarak görev yapma yetkisini edinmiştir. Yüksek Lisans eğitimini de Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Ana Bilim Dalında tamamladıktan sonra, ceza hukuku başta olmak üzere birçok hukuk dalında çalışmaya başlamıştır. Sivil toplum kuruluşları ile de iyi ve etkin bir iletişime sahip olan Arslan Bolat’ın aktif olarak görev yaptığı da bir çok sivil toplum kuruluşu bulunmaktadır. Yönetim kurulunda bulunduğu Samsun Çerkes Derneği ve Samsun şube başkanlığını yürüttüğü Türkiye Tüketiciler Birliği bunların başında gelmektedir.

2013 yılında faaliyetlerine başlayan büromuz, şu ana kadar yüzlerce davada başarı göstermiş ve göstermeye devam etmektedir. Müvekkillerimizin sorunlarını hızlı ve efektif yöntemlerle çözmedeki başarılarından dolayı, kısa sürede tanınan büromuz, etkin bir organizasyon şemasına sahiptir. Çalışmalarını disiplinli ve ilkeli bir şekilde yürüten büromuz aynı zamanda danışmanlık hizmeti de sunmaktadır. Hukuk büromuzda başta ceza, iş ve tazminat hukuku alanlarında siz müvekkillerimize avukatlık hizmeti verilmektedir. Karadeniz Bölgesi başta olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanında avukatlık hizmetlerimizi sürdürmeye devam etmekteyiz.