Yaşadığımız zor günlerde adli alanda hak kayıplarını engellemek amacı ile adli süreler başlangıçta 30.04.2020 ardından, bu sürenin uzatılması ile 15.06.2020 tarihine kadar durdurulmuştur.

1. HANGİ İŞ VE İŞLEMLERE İLİŞKİN SÜRELER, NE ZAMANDAN İTİBAREN, HANGİ TARİHE KADAR DURDU?

– Dava açma

– İcra takibi başlatma

– Başvuru

– Şikâyet

– İtiraz

– İhtar

– Bildirim

– İbraz

– Zamanaşımı süreleri

– Hak düşürücü süreler

– Zorunlu idari başvuru süreleri

– Yukarıda belirtilenler dâhil olmak üzere; bir hakkın doğumu, kullanımı veya sona ermesine ilişkin tüm süreler

– 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’ndaki süreler

– 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’ndaki süreler

– 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’ndaki süreler

– Usul hükmü içeren diğer kanunlarda taraflar bakımından belirlenen süreler ve bu kapsamda hâkim tarafından tayin edilen süreler

– Arabuluculuk ve uzlaştırma kurumlarındaki süreler

2. İŞLEMLERDE SÜRELER NE ZAMANDAN İTİBAREN, HANGİ TARİHE KADAR DURDU?

  • Dava açma, icra takibi başlatma, başvuru, şikayet, itiraz, ihtar, bildirim, ibraz ve zamanaşımı süreleri, hak düşürücü süreler ve zorunlu idari başvuru süreleri de dahil olmak üzere bir hakkın doğumu, kullanımı veya sona ermesine ilişkin tüm süreler, 13/03/2020 tarihinden (bu tarih dahil),
  • 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile usul hükmü içeren diğer kanunlarda taraflar bakımından belirlenen süreler ve bu kapsamda hakim tarafından tayin edilen süreler, 13/03/2020 tarihinden (bu tarih dahil),
  • Arabuluculuk ve uzlaştırma kurumlarındaki süreler, 13/03/2020 tarihinden (bu tarih dahil),
  • 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile takip hukukuna ilişkin diğer kanunlarda belirlenen süreler; nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç olmak üzere tüm icra ve iflas takipleri, taraf ve takip işlemleri, yeni icra ve iflas takip taleplerinin alınması, ihtiyati haciz kararlarının icra ve infazına ilişkin işlemler 22/03/2020 tarihinden (bu tarih dahil)

15/06/2020 (bu tarih dahil) tarihine kadar durdurulmuştur.

3. DURAN SÜRENİN BAŞLANGICI NASIL OLACAK?

Duran süreler, durma süresinin sona erdiği günü takip eden günden itibaren işlemeye başlayacaktır. Durma süresinin başladığı tarih itibariyle, bitimine on beş gün ve daha az kalmış olan süreler, durma süresinin sona erdiği günü takip eden günden başlamak üzere on beş gün uzamış sayılacaktır. Durma süresinin başladığı tarih itibariyle, bitimine on beş günden fazla kalmış olan süreler ise, durma süresinin sona erdiği günü takip eden günden itibaren kaldığı yerden devam edecektir.

4. DURMA KARARININ KAPSAMI DIŞINDA OLAN SÜRELER NELERDİR?

Söz konusu geçici madde ile, durma kararının kapsamı dışında kalan bazı süreler şu şekilde belirlenmiştir;

  • Suç ve ceza, kabahat ve idari yaptırım ile disiplin hapsi ve tazyik hapsi için kanunlarda düzenlenen zamanaşımı süreleri,
  • 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nda düzenlenen koruma tedbirlerine ilişkin süreler,
  • 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda düzenlenen ihtiyati tedbiri tamamlayan işlemlere ilişkin süreler.

5. İLAN EDİLMİŞ OLAN SATIŞ GÜNÜNÜN, DURMA SÜRESİ İÇİNDE KALMASI HÂLİNDE NE OLACAK?

İcra ve iflas daireleri tarafından mal veya haklara ilişkin olarak ilan edilmiş olan satış gününün durma süresi içinde kalması halinde, bu mal veya haklar için durma süresinden sonra yeni bir talep aranmaksızın icra ve iflas dairelerince satış günü verilecektir. Bu durumda satış ilanı sadece elektronik ortamda yapılacak ve ilan için ücret alınmayacaktır.

6. DURMA SÜRESİ İÇİNDE RIZAEN YAPILAN ÖDEMELERİN DURUMU NE OLACAK?

Durma süresi içinde rızaen yapılan ödemeler kabul edilecek ve taraflardan biri, diğer tarafın lehine olan işlemlerin yapılmasını talep edebilecektir.

7. DURMA SÜRECİNİN KONKORDATO KURUMUNA ETKİSİ NEDİR?

Konkordato kurumuna ilişkin mühlet ve sürelerin, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nda düzenlenmesi sebebiyle durma süresinin kapsamında olacağı konusunda tereddüt bulunmamaktadır. Bununla birlikte durma süresince konkordato mühletinin alacaklı ve borçlu bakımından sonuçlarının devam edeceği de geçici madde ile hüküm altına alınmıştır.

Categories:

No responses yet

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir