• Anlaşmalı boşanma davaları
 • Çekişmeli boşanma davaları
 • Evlilik sözleşmesi ve mal rejimi sözleşmeleri
 • Anlaşmalı boşanma protokolü
 • Babalık davası
 • Nafaka ve tazminat talepleri
 • Velayetin kaldırılması ve değiştirilmesi
 • Evliliğin iptali ve evlilik iptali davaları
 • Ailenin Korunması  ve Kadına Şiddetin Önlenmesi Hakkında Kanun çerçevesinde tedbir kararları
 • Yabancı mahkemelerin verdiği boşanma kararlarının tanınması ve tenfizi
 • İddet süresinin kaldırılması
 • Mal rejimi davaları
 • Mal paylaşımı davaları
 • Katılma alacağı davaları