Ars Avukatlık Bürosu’nun kurucusu Avukat Arslan Bolat 2011 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olup 2012 – 2013 yılları arasında Donanma Askeri Mahkemesi’nde askeri hâkim olarak görev yapmıştır. Buradaki görevinden 2013 yılında ayrılan Arslan Bolat aynı yıl Ars Avukatlık Bürosu’nu kurmuş ardından aynı yıllarda Türk Patent Enstitüsü nezdinde marka ve patent vekili olarak görev yapma yetkisini edinmiştir. Marka patent vekilliğine ek olarak ‘Konkordato Komiserliği’ eğitimi alarak konkordato komiserliği yapmaya başlamıştır. Bunun yanı sıra Arslan Bolat Bilirkişilik Daire Başkanlığı nezdinde ‘65.01 Aktüerya (İş Göremezlik ve Destekten Yoksun Kalma)’, ‘65.02 İş Mevzuatından Kaynaklanan Nitelikli Hesaplamalar’, ‘65.03 Sosyal Güvenlik Hukuku Mevzuatından Kaynaklanan Nitelikli Hesaplamalar’, ‘65.06 Aile ve Miras Mevzuatından Kaynaklanan Nitelikli Hesaplamalar’, ‘65.09 Tüketici Mevzuatından Kaynaklanan Nitelikli Hesaplamalar’, ’50.01 Patentler ve Faydalı Modeller’, ‘50.02 Markalar’ konularında da bilirkişilik yapmaktadır. Yüksek Lisans eğitimini de Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Ana Bilim Dalında tamamladıktan sonra, kamu hukuku ve özel hukuk dallarında çalışmaya başlayan Av. Arslan Bolat aynı zamanda T.C. Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı’na kayıtlı olarak arabuluculuk faaliyetlerini devam ettirmektedir.


Sertifikalar:

 • İstanbul Gedik Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Aktüerya (İş Göremezlik ve Destekten Yoksun Kalma) Bilirkişilik Eğitimi Sertifikası
 • İstanbul Gedik Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi İş Mevzuatından Kaynaklanan Nitelikli Hesaplamalar Bilirkişilik Eğitimi Sertifikası
 • Başkent Üniversitesi Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Sosyal Güvenlik Hukuku Mevzuatından Kaynaklanan Nitelikli Hesaplamalar Bilirkişilik Eğitimi Sertifikası
 • Smart Akademi Aile ve Miras Mevzuatından Kaynaklanan Nitelikli Hesaplamalar Eğitimi Bilirkişilik Sertifikası
 • Başkent Üniversitesi Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Tüketici Mevzuatından Kaynaklanan Nitelikli Hesaplamalar Bilirkişilik Eğitimi Sertifikası
 • Marka Vekilliği Belgesi
 • Patent Vekilliği Belgesi
 • Türkiye Barolar Birliği Eğitim Merkezi Sağlık Hukuku Eğitimi Sertifikası
 • Türkiye Barolar Birliği Eğitim Merkezi Enerji Hukuku Eğitimi Sertifikası
 • Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Bilirkişilik Temel Eğitimi Sertifikası
 • Hacettepe Üniversitesi Tahkim Uygulama ve Araştırma Merkezi Konkordato Hukuku ve Komiserliği Eğitimi Sertifikası

Mail adresi: arslan@arsavukatlik.com