Ahmet Tarık UZUN

Stajyer Avukat

Stajyer Avukat Ahmet Tarık Uzun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuş ardından Samsun Barosu’nda kayıtlı olarak avukatlık stajına devam etmekte ve yine Ars Avukatlık Bürosunda da çalışmaya devam etmektedir.