• İdare ile yapılan imtiyaz, gelir paylaşımı sözleşmeleri, lisans verilmesine ilişkin idari sözleşmeler ile diğer tüm idari sözleşmeler
  • Yurt dışı ve yurt içi GSM ihalelerinin takibi ve sonuçlandırılması, ihale sürecinde gerekli her türlü hukuki desteğin verilmesi, dokümanların hazırlanması, müzakere ve sözleşme süreçlerinin yönetimi
  • GSM aboneleri ile yapılan abonelik, kampanya ve sair sözleşmeler
  • Distribütör, bayi, alt bayi ve sair ile yapılan sözleşmelere ilişkin müzakere ve sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, sözleşmelerin uygulanmasının takibi
  • Sektördeki iş ortakları ile yapılan her türlü sözleşmeler
  • Sektördeki diğer işletmeler ile yapılan sözleşmeler ve diğer her türlü sözleşmelerin hazırlanması, müzakere ve sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, sözleşmelerin uygulanmasının takibi
  • Yetkili kamu otoriteleri düzenlemelerine karşı açılan idari davaların takibi ve sonuçlandırılması,
  • Tüketiciler tarafından açılan davaların takibi ve sonuçlandırılması
  • Sektördeki diğer işletmeciler tarafından ya da bunlar aleyhine ikame edilen davalar ile diğer her türlü ticari davaların takibi ve sonuçlandırılması
  • Yetkili kamu otoritelerinin Telekom sektöründeki düzenlemelerinin oluşturulmasında bilfiil katkıda bulunmak
  • Telekomünikasyon Hukuku alanında mevzuat ve uygulamaya yönelik gelişmelerin bilfiil izlenmesi