• İşçi – İşveren arasındaki hizmet ilişkisi kapsamında iş sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakeresi
  • İş Hukuku mevzuatında yapılan değişiklikler kapsamında iş sözleşmelerinin revize edilmesi
  • İşçi – İşveren ilişkisi bağlamında gizlilik ve rekabet yasağı sözleşmelerinin ve şartlarının hazırlanması
  • Kıdem ve ihbar tazminatı davalarının hukuki takibatı
  • İşçi alacakları davalarının hukuki takibatı
  • İşçi – İşveren ilişkisi kapsamında tarafların akdi ve kanuni yükümlülüklerini yerine getirmelerine yönelik ihtarnamelerin ve gerektiğinde fesih ihtarnamelerinin hazırlanması ve buna ilişkin sürecin takibi
  • İşçi – İşveren ilişkisinde sözleşmeden ve kanundan doğan her türlü bildirimlerin yapılması
  • İşçi transferi ve kiralanmasına yönelik sözleşmelerin hazırlanması
  • AR – GE şirketlerine iş hukukuna ilişkin konularda danışmanlık verilmesi
  • Grev ve lokavt sürecinde müzakerelerin yürütülmesi ve danışmanlık verilmesi, toplu iş sözleşmelerinin müzakerelerinin yürütülmesi ve sözleşmelerin hazırlanması, şirket içi iş yönetmeliklerinin hazırlanması
  • Şirketlerin tabi olduğu mevzuat uyarınca şirket çalışanlarına verilecek eğitimler ile ilgili danışmanlık verilmesi

İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili alınması gereken yasal önlemler konusunda danışmanlık verilmesi