6098 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle beraber kanunda veri sorumlusu olarak adlandırılan kişilere çeşitli haklar tanınmış ve çeşitli yükümlülükler getirilmiştir. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında veri sorumlusu olarak yükümlülükler getirilen müvekkillerimize alanında uzman kadromuzla özellikle veri kayıt sistemlerinin oluşturulması konusunda gerekli desteği sağlayarak uyum sürecini en hızlı ve etkili şekilde geçirmelerini sağlıyoruz. Yine Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel verileri hukuka aykırı olarak işlenen müvekkillere de veri sorumlusuna başvuru süreci akabinde izlenebilecek yollar konusunda hukuki yardımlarda bulunulmaktadır. İlgili kanun kapsamında sunulan hizmetlerden bazıları şunlardır:

  • VERBİS Kayıt ve Kişisel Veri Envanteri
  • Kanun ve Mevzuata Uyumluluk
  • Sözleşmelerin Kanuna Uyumluluğu
  • Kişisel Veri İşleme Politikası
  • Sözleşmelerin Kanuna Uyumluluğu
  • Veri İmha ve Yok Etme Politikası
  • Personel Farkındalık Eğitimi
  • Veri Sorumlusuna Başvuru
  • Kişisel Verileri Koruma Kurumu’na Başvuru