• Veraset ilamı alınması
  • Vasiyetname düzenlenmesi
  • Vasiyetnamenin iptali
  • Tenkis davası hukuki takibatı
  • Muris muvazaası nedeniyle tapu iptal ve tescildavalarının hukuki takibatı
  • Mirastan feragat sözleşmesi hazırlanması
  • Mirasçılık belgesinin iptali davasının hukukitakibatı
  • Mirasın reddi davasının hukuki takibatı
  • Muris muvazaası davalarının hukuki takibatı
  • Ölünceye kadar bakma sözleşmesi