Birleşmeler ve Devralmalar

Birleşme veya devralma işleminin hukuki altyapısını hazırlama, ön hukuki incelemelerini gerçekleştirme, yabancı yatırımlar için olanlar da dâhil olmak üzere gerekli idari izinlerini alma, işlem süresince pazarlıkları yürütme ve niyet mektupları, hisse devir sözleşmeleri, teminat sözleşmeleri, hissedarlar sözleşmeleri gibi tanzim edilmesi gerekli tüm belgeleri hazırlama hizmetlerini de kapsamak üzere, bir birleşme veya devralmanın her bir aşamasında müvekkillerimizin yanında ve hizmetinde yer almaktayız. Bunların yanı sıra, mali güçlük yaşayan veya kayyum tarafından idare edilen şirketlerin yönetilmesi ve/veya satın alınması; ortak girişimler, geçici ortak teşebbüsler veya iş birleşmeleri; üst düzey yöneticiler için mali haklar; anonim ve limited şirket kuruluşları, şirket merkezi açılışları, şube, irtibat bürosu veya temsilcilik kuruluşları ve şirket kayıtlarının tutulması gibi konularda da hukuk hizmeti vermekteyiz

Banka ve Finans Hukuku

 • Kurumsal finansman
  • Proje finansmanı
  • Finansal kiralama
  • Yerel ve uluslararası bankacılık ve finans
  • Finans kurumlarının kuruluşu
  • Finans kurumlarının müşterilerinden olan alacaklarının gerek ilk aşamada yeterli ölçüde teminatlandırılması, mevcut teminatların yenilenmesi ve müşterileriyle ilişkilerinin güvenli bir şekilde yürütülmesi gerekse riskin ortaya çıkması durumunda minimum maliyet ve maksimum hız ile tahsili
  • Uluslararası Banka ve finans kurumlarının Türkiye’de yapmak istedikleri yatırımlar konusunda danışmanlık
  • Şirketlerin kredi temini sırasında bankalar ve finans kurumları nezdinde temsil edilmeleri
  • Her türlü yatırım ve projelerde şirketlerin inceleme ve değerlendirmelerinin yapılması, sonrasında oluşan her türlü uyuşmazlığın uzlaşma veya dava yolu ile çözümü
  • Off-shore yatırımlar
  • Halka arz konularında danışmanlık ve problem çözümü

Şirketler Hukuku

 • Yerli ve yabancı ortaklı şirket ve holdinglerin kuruluşu, yabancı ortaklı şirketlerin Türkiye’deki şube ve irtibat bürolarının kuruluşlarının yapılması
  • Şirketlerin birleşme, devralma, bölünme ve hisse devir işlemleri ve şirketlerin tasfiye sürecinin yürütülmesi
  • Hisse senetlerinin halka arz edilmesi ve ihracına ilişkin diğer tüm işlemlerin yürütülmesi
  • Şirketlerin hukuki inceleme ve değerlemesinin yapılması, hedef şirketin riskleri ile ilgili hukuki inceleme raporu hazırlanması
  • Şirketlerin Sermaye Piyasası Kurulu ile ilişkilerinin desteklenmesi, ilgili mevzuat değişikliklerinin izlenmesi ve düzenli bir şekilde müvekkil şirketlere raporlama yapılması
  • Şirketlerin yasal kurumsal işlerini yürütmek ve koordine etmek (genel kurul, yönetim kurulu, pay defteri, hisse senetleri, rehin çeşitli kayıtlar, vb)
  • Şirket bünyesinde kurumsal yönetim uygulamalarına ilişkin olarak şirket yönetimine hukuki danışmanlık hizmetlerinin sağlanması
  • Yabancıların ve yabancı ortaklı şirketlerin mülk edinmelerine ilişkin danışmanlık verilmesi
  • Yabancıların Türkiye’de kuracakları şirketlerin hisse dağılımı ve yönetim süreçlerinin yapılanmasında danışmanlık verilmesi

E-Ticaret Hukuku

 • Web sitelerinin içerik ve tasarımının mevzuata uygun hale getirilmesi
 • E-ticaret projelerinin ve internet sitelerinin hukuki alt yapılarının kontrolü
 • Web sitelerinin üyelik, satış, e-ticaret ve mesafeli satış sözleşmelerinin hazırlanması
 • Web sitelerinin bilgilendirme, gizlilik politikası ve diğer hukuki metinlerinin hazırlanması
 • Web sitelerine yönelik telefon ve e-posta yoluyla sürekli danışmanlık hizmetleri
 • İzinli pazarlama ve iletili pazarlama çalışmaları konusunda danışmanlık hizmetleri

Sigorta Hukuku

 • Sigorta şirketlerinin kurulması ve faaliyetlerinin izlenmesi
  • Sigorta şirketlerinin faaliyetleri ile ilgili her alanda hukuki destek
  • Emeklilik, sağlık sigortası, kasko sigortası, trafik sigortası, özel sigorta, can sigortası, yeni değer sigortası, hayat sigortası, yangın sigortası, hırsızlık sigortası ve diğer sigortalarla ilgili hukuki sorunların çözümü
  • Yerli ve yabancı müvekkilleri sigorta şirketleri ile çıkabilecek uyuşmazlıklar noktasında temsil

Deniz Ticareti Hukuku

 • Gemi Alım-Satımına ilişkin Hukuki İşlemler
  • Liman Devleti Kontrolü uyuşmazlıkları
  • Deniz Kirliliği
  • Türkiye ve Yurtdışında Gemi Tescili ve Terkini
  • Gemi Finansmanı, Finansman Sözleşmeleri, Gemi İpoteği Sözleşmeleri hazırlanması ve Tescili
  • Sigorta İhtilafları
  • Charterparty ve demuraj, dispeç ihtilafları
  • Konişmento İhtilafları
  • Gemi İhtiyati Haczi ve Yurtdışında Gemi Tutuklamaları, Deniz Alacakları Tahsili
  • Yük Hasarları ve Gecikmeden Kaynaklanan İhtilaflar
  • Deniz Kazaları, Çatma, Kurtarma, Yardım
  • Müşterek Avarya ve Hakem Dispeçcilik ve özellikle İngiltere’de bulunan dispeçciler ( Average Adjusters) ile Müşterek Avaraya dispeci hazırlanması (General Average Adjustment)
  • Gemi adamı alacakları ihtilafları ve tahsili
  • Acentelik uyuşmazlıkları
  • Kanuni Rehin ve Hapis Hakları Uygulamaları
  • Gemi Tekne & Makine Sigorta Uyuşmazlıkları
  • P & I Uyuşmazlıkları
  • Gemi İnşa Sözleşmeleri
  • Kurtarma Yardım uyuşmazlıkları
  • Deniz Hukuku Tahkimi
  • Rücu Davaları