VEKÂLETNAME BİLGİLERİ

Arb. Av. Arslan BOLAT

T.C. Kimlik No         : 31577268616

Vergi Dairesi          : 19 Mayıs VD

Adres                      : Kılıçdede Mah. Saadet Cad. No:175/3 İlkadım/SAMSUN

Av.Betül TOPAL

T.C. Kimlik No         : 63769196568

Vergi Dairesi          : 19 Mayıs VD

Adres                      : Kılıçdede Mah. Saadet Cad. No:175/3 İlkadım/SAMSUN

Av. Garibe TANGAZ

T.C. Kimlik No          : 44683833920

Vergi Dairesi          : 19 Mayıs VD

Adres                      : Kılıçdede Mah. Saadet Cad. No:175/3 İlkadım/SAMSUN

  • Vekaletname üst tarafta yer alan 3 avukat adına çıkarılmalıdır.
  • Vekaletname çıkarmadan önce büromuzdan mutlaka bilgi alınız.
  • Sürecin tarafımızca daha kolay takip edilmemesi ve bürokratik engeller söz konusu olmaması için her vekâletname genel dava yetkileri yanında “Ahzu Kabz, Sulh ve İbra, Davadan ve temyizden feragat, Feragati davayı kabul veya ret, Teminat yatırmaya ve geri alma, Adli sicil kaydı çıkarma, Teminat yatırma ve geri alma, Mirasçılık belgesi düzenletme ve noter aracılığı ile çıkartma” yetkileri de vekâletnamelerde bulunmalıdır. 
  • Söz konusu vekâletname işçi-işveren uyuşmazlıkları konusunda hukuki yardım sağlanması için düzenleniyor ise söz konusu vekâletname mutlaka “zorunlu veya ihtiyari alternatif çözüm yolları ve arabuluculuk yoluna başvurma” yetkisi vekâletnamede bulunmalıdır.
  • Boşanma, nafaka, tanıma ve tenfiz davaları için vekâlet çıkartılırken yanınızda en az 2 adet son 6 ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğrafınız bulunmalı ve notere mutlaka boşanma, nafaka, tanıma ve tenfiz davaları için vekâlet verileceği söylenmelidir.
  • Şirket için vekaletname çıkartılacağı durumlarda, şirket imza sirküleri ve şirket yetki belgesi ile notere müracaat edilmelidir. Ayrıca, “Kendiniz için asaleten şirketiniz için vekaleten”  şeklinde vekalet verirseniz hem şahsınız hem de şirketiniz için vekalet vermiş olursunuz ve gerektiğinde yeniden vekalet çıkartmak zorunda kalmazsınız.
  • 18 yaşından küçük çocuklar için verilecek vekaletnamelerde, anne ve baba evli ise her ikisi birlikte küçük çocuğa velayeten vekaletname çıkartacaklardır. Anne ve baba evli olmasına rağmen, velayet herhangi birisine verilmiş ise o kişi tarafından küçük çocuğa velayeten vekaletname çıkartılacaktır. Anne ve baba boşanmış ise velayet kimde ise o kişi tarafından küçük çocuğa velayeten vekaletname çıkartılacaktır.
  • Birden fazla kişi hep birlikte vekaletname çıkartabilir. Birlikte çıkartılması daha ekonomiktir.

Vekaletname bilgilerini PDF formatındaindirmek için tıklayınız.