6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunuyla birlikte Türkiye’de yabancıların hak ve yükümlülüklerine ilişkin hususlar Avrupa Birliği müktesebatı ve uluslararası göç hukukunun diğer temel ilkeleri çerçevesinde yeniden düzenlenmiştir. Yabancıların Türkiye’deki ikamet ve seyahatlerine ilişkin bu köklü değişiklikler aynı zamanda uzun dönem ikamet izni, çalışma izninin ikamet izni yerine geçmesi ve sınır dış işlemlerine karşı etkin itiraz mekanizmaları gibi dikkat çekici hakları da beraberinde getirmiştir.

Büromuz, yabancılar ve göç hukukuna ilişkin iş ve işlemleri yürüten Türkiye Cumhuriyeti kurumları nezdindeki yabancı gerçek ve tüzel kişilerin taleplerinin mevzuat çerçevesinde gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla toplam kalite anlayışı içinde danışmanlık ve vekaleten temsil hizmeti sunmakta ve hukuki destek sağlamaktadır.

Büromuz, yabancılar ve göç hukuku sahasında kaydedilen yeni gelişmelere uygun olarak aşağıdaki hizmetleri sunar:

  • Türkiye’de yasal ikamet izniyle kalmakta olanların 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu sonrasındaki durumları ve haklarına ilişkin danışmanlık
  • Türkiye’de ilk defa ikamet izni alacakların, durumlarına ve gerekçelerine uygun ikamet izni alabilmeleri için danışmanlık ve vekaleten her türlü işlemlerinin takibi
  • Türkiye’de faaliyet gösteren yerli ya da yabancı şirketlerin istihdam edecekleri yabancı uyruklu personelin yasal statüde çalışabilmeleri için almaları gereken izinler ve uymaları gereken prosedürler hakkında danışmanlık ve vekaleten her türlü işlemlerinin takibi
  • Türk vatandaşlığına geçmek isteyen yabancı uyrukluların izleyecekleri prosedürler hakkında danışmanlık ve vekaleten her türlü işlemlerinin takibi
  • Yat turizmi kapsamında Türkiye’de kalacak yabancıların yatlarıyla birlikte kalabilmelerine ilişkin izlenmesi gereken prosedür hakkında danışmanlık ve vekaleten her türlü işlemlerinin takibi
  • 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununu uygulanmasından kaynaklı idari işlemler karşısında danışmanlık ve hukuki destek