Arslan BOLAT

Avukat

Ars Avukatlık Bürosu’nun kurucusu Avukat Arslan Bolat 2011 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olup 2012 – 2013 yılları arasında Donanma Askeri Mahkemesi’nde askeri hâkim olarak görev yapmıştır. Buradaki görevinden 2013 yılında ayrılan Arslan Bolat aynı yıl Ars Avukatlık Bürosu’nu kurmuş ardından aynı yıllarda Türk Patent Enstitüsü nezdinde marka ve patent vekili olarak görev yapma yetkisini edinmiştir. Yine 2012 yılında Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Ana Bilim Dalı’nda yüksek lisans eğitimine başlamıştır. Bunun yanı sıra Arslan Bolat Bilirkişilik Daire Başkanlığı nezdinde aktüerya (iş göremezlik ve destekten yoksun kalma), İşçilik alacakları, sosyal güvenlik hukuku hesaplamaları, aile ve miras hukuku hesaplamaları, tüketici hukuku hesaplamaları ve fikri mülkiyet uyuşmazlıkları konusunda da bilirkişilik yapmaktadır. Kamu hukuku ve özel hukuk dallarında çalışmaya devam eden Av. Arslan Bolat aynı zamanda T.C. Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı’na 10926 sicili ile kayıtlı olarak arabuluculuk faaliyetlerini devam ettirmektedir. 

Sertifikalar ve Eğitimler: 
 • Marka Vekilliği Belgesi
 • Patent Vekilliği Belgesi
 • Arabuluculuk Belgesi
 • Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Zirvesi Katılım Sertifikası
 • Türkiye Barolar Birliği Eğitim Merkezi Sağlık Hukuku Eğitimi Sertifikası
 • Türkiye Barolar Birliği Eğitim Merkezi Enerji Hukuku Eğitimi Sertifikası
 • T.C. Türk Hava Kurumu Üniversitesi KVKK Uzmanlık Eğitim Sertifikası
 • Tüketici Hukuku Enstitüsü 9. Tüketici Hukuku Kongresi Katılım Sertifikası
 • Tüketici Hukuku Enstitüsü Borçlar Hukuku Kongresi Katılım Sertifikası
 • Tüketici Hukuku Enstitüsü Medeni Hukuk Kongresi Katılım Sertifikası
 • Verko Akademi Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uygulama Eğitimi Sertifikası
 • TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İş Hukuku Uzman Arabuluculuk Sertifikası
 • Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Bilirkişilik Temel Eğitimi Sertifikası
 • Smart Akademi Aile ve Miras Mevzuatından Kaynaklanan Nitelikli Hesaplamalar Eğitimi Bilirkişilik Sertifikası
 • Hacettepe Üniversitesi Tahkim Uygulama ve Araştırma Merkezi Konkordato Hukuku ve Komiserliği Eğitimi Sertifikası
 • İstanbul Gedik Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Aktüerya (İş Göremezlik ve Destekten Yoksun Kalma) Bilirkişilik Eğitimi Sertifikası
 • İstanbul Gedik Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi İş Mevzuatından Kaynaklanan Nitelikli Hesaplamalar Bilirkişilik Eğitimi Sertifikası
 • Başkent Üniversitesi Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Tüketici Mevzuatından Kaynaklanan Nitelikli Hesaplamalar Bilirkişilik Eğitimi Sertifikası
 • Başkent Üniversitesi Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Sosyal Güvenlik Hukuku Mevzuatından Kaynaklanan Nitelikli Hesaplamalar Bilirkişilik Eğitimi Sertifikası

 

E-posta adresi: arslan@arsavukatlik.com