Vekaletname Bilgileri

Arb. Av. Arslan Bolat
TC Kimlik No: 3157 7268 616
Samsun Barosu, Sicil Numarası 1517

Adres: İstasyon Mahallesi Saadet Caddesi No:100/4 İlkadım/SAMSUN

  • KVK ile ilgili yapılacak tüm işlemlerde gerekli özel yetkilerin de vekaletnameye eklenmesi hususunda büromuz ile iletişime geçiniz
  • Boşanma, Tanıma-Tenfiz için verilecek vekaletnameler için yanınızda 2 adet vesikalık fotoğraf bulundurunuz.
  • Şirketler çıkaracakları vekâletnameler için imza sirküleri ile yetki belgelerini yanlarında bulundurmalıdırlar.
  • Yurt dışından vekalet verecek Türk vatandaşları T.C konsolosluklarına müracaatla vekaletname çıkarabileceklerdir.

*Yukarıda verilen tüm bilgiler ofisimizin rızası doğrultusunda ve sadece vekaletname işlemlerinde kullanılmak üzere paylaşılmıştır. Bu verilerin başka bir amaç ile kaydedilmesi ve kullanılması KVKK ve TCK kapsamında veri ihlali ve suç teşkil etmektedir.