Vekaletname Bilgileri

Arb. Av. Arslan Bolat
TC Kimlik No: 3157 7268 616
Samsun Barosu, Sicil Numarası 1517

Av. Betül Topal
TC Kimlik No: 6376 9196 568
Samsun Barosu, Sicil Numarası 2296

Av. Garibe Tangaz
TC Kimlik No: 4468 3833 920
Samsun Barosu, Sicil Numarası 2321

Adres: İstasyon Mahallesi Saadet Caddesi No:100/4 İlkadım/SAMSUN

  • KVK ile ilgili yapılacak tüm işlemlerde gerekli özel yetkilerin de vekaletnameye eklenmesi hususunda büromuz ile iletişime geçiniz
  • Boşanma, Tanıma-Tenfiz için verilecek vekaletnameler için yanınızda 2 adet vesikalık fotoğraf bulundurunuz.
  • Şirketler çıkaracakları vekâletnameler için imza sirküleri ile yetki belgelerini yanlarında bulundurmalıdırlar.
  • Yurt dışından vekalet verecek Türk vatandaşları T.C konsolosluklarına müracaatla vekaletname çıkarabileceklerdir.

Vekaletname bilgilerini indirmek için tıklayınız

*Yukarıda verilen tüm bilgiler ofisimizin rızası doğrultusunda ve sadece vekaletname işlemlerinde kullanılmak üzere paylaşılmıştır. Bu verilerin başka bir amaç ile kaydedilmesi ve kullanılması KVKK ve TCK kapsamında veri ihlali ve suç teşkil etmektedir.