Danışmanlık

Uzun süre hukuk, sadece sorunları çözerken kullanılmıştır. Ancak modern dünyada kabul edilen hukuk görüşü artık sorunlar ortaya çıktıktan sonra çözmekten ziyade bu sorunların oluşmamasını sağlamaya yönelik bir tutum sergilemektedir. Büromuz, ticaret şirketleri, ortaklıklar, proje bazlı oluşumlar ve işveren sorunları başta olmak üzere danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. Danışmalık çalışmalarımız neticesinde oluşumunuz hangi tür yapılanmaya dahil olursa olsun, raporlama çalışmaları ile bu yapının görece zayıf ve kuvvetli yönleri belirlenmekte ve yine size ve oluşumunuza özel hazırlanacak çözüm yöntemleri ile var olan sorunlar giderilmekte, oluşma ihtimali olan sorunların ise önüne geçilmektedir.

Büromuz tarafından aşağıdaki alanlarda var olan veya muhtemel sorunlar hususunda da talep edilmesi halinde uzman mütalaası (bilirkişi raporu) hazırlanabilmektedir

  •  İşçi Alacakları Hesaplamaları
  •   Fikri Mülkiyet Anlaşmazlıkları
  •   İş Göremezlik ve Destekten Yoksun Kalma Hesaplamaları
  •   Tüketici Hukuku Uyuşmazlıkları
  •   Aile Hukuku Hesaplamaları
  •   Miras Hukuku Hesaplamaları
  •   KVK Uyumsuzluk Raporları
  •   Sosyal Güvenlik Hukuku uyuşmazlıkları ve Hesaplamaları