Arabuluculuk

Arabuluculuk, arabulucunun tarafları bir araya getirerek görüşmelerini sağladığı ve aralarındaki iletişimi kolaylaştırdığı, çözüme ilişkin karar verme yetkisinin taraflarda olduğu bir alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemidir.

Arabulucu ise taraflar arasındaki çatışmanın çözümüne yardımcı olmak amacıyla arabuluculuk sürecini idare eden, arabuluculuk yöntemlerini aldığı uzmanlık eğitimleri ile bilen ve uygulayabilen tarafsız bir gerçek kişidir. Arabulucular siciline kayıt şartlarını taşıyan avukatlar arabuluculuk yapabilirler. Bu da öncelikle kanunun ön gördüğü eğitim ve sınavları başarı ile tamamlamak ile mümkündür.

Arabuluculuk yöntemi, adalete erişimde mahkemelere yardımcı bir usuldür. Arabuluculuk yargı yolunu kapatan bir yöntem değildir. Çünkü taraflar anlaşmak zorunda olmadıkları gibi anlaşamadıkları takdirde de yargı yoluna her zaman başvurabilirler.

Tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebildikleri, yani tarafların sulh olabildikleri her özel hukuk uyuşmazlığı için ihtiyari olarak arabuluculuğa gidilebilir.

Büromuz, taraflara dilerlerse anlaşmazlıklarının çözümü hususunda arabuluculuk faaliyeti kapsamında da hizmet vermektedir.